Admin

Name

 1. MR. R.C.Awere (Asst. Manager,HR & Admin)

 2. Mr. Sunil Davane ( off. Asst.)

 3. Mrs. Hemlata Deshmukh (Sr. Clerk)

 4. Mr. Aman Shaikh (Sr. Clerk)

 5. Mrs. Jayshree Gopal (Sr. Clerk)

 6. Mrs. Darshana Save (Jr. Clerk)

 7. Mrs. Dipali Mokashi (Jr. Clerk)

 8. Mr. Ramesh Thakur (Lab. Asst.)

 9. Mr. Janardan Deshmukh (Lab. Asst.)

 10. Mr. Milketan Raut (Lab. Asst.)

 11. Mr. Satish Patil (Librarian)

Pre-Primary Department

Name

1. Mrs. Shailaja Nautiyal (Supervisor)

2. Mrs. Laxmi Parmar

3. Mrs. Veena Kelly

4. Mrs. Laxmi Pillai

5. Mrs. Sanghamitra Bhattacharjee

6. Mrs. Anubhooti Gharat

7. Mrs. Paridhi Pimple

8. Mrs. Amisha Macchi

Primary Department

NAME

 1. Mrs.Manisha Pimple (Headmistress)

 2. Mrs. Rupali Patil (Supervisor)

 3. Mrs. Sanjivani Dangle

 4. Mrs. Anita Bansod

 5. Mrs. Vinitha Sudev

 6. Mrs. Pretty Sharma

 7. Mrs. Vidya Nagia

 8. Mrs. Bharati Laddha

 9. Mrs. Supriya Sankhe

 10. Mrs. Maneesha Mathew

 11. Mrs. Priyanka Patil

 12. Mrs. Jiya Patil

 13. Mrs. Vaishali Patel

 14. Mrs. Ashwini Torane

 15. Mrs. Swati Patil

 16. Miss. Nafisa Shaikh

 17. Mrs. Mansi Sankhe

 18. Mrs. Binu Manojkumar

 19. Mrs. Pradnya Palsule

 20. Mrs. Mayuri Tamore

 21. Mrs. Sheetal Gore

 22. Mrs. N. S. Kalavathi

 23. Mrs. S. Kalaivani

 24. Mrs. Vaishali Kasar

 25. Mrs. Shabana Pinjari

 26. Mrs. Manisha Pagdhare

 27. Mrs. Chaitali Sankhe

 28. Mr. Prakash Basvat

 29. Mrs. Preeti Sankhe

 30. Miss.Sayali Patil

 31. Mrs.Liona D’souza

Secondary Department

Name

 1. Mrs. Joan Rosario (Principal)

 2. Mr. Sunil Deshmukh (Supervisor)

 3. Mr. Dhananjay Aditya

 4. Mrs. Anita Padmakumar

 5. Mr. Rajesh Sankhe

 6. Mrs. Sapna Chaudhari

 7. Mrs. Jayshree Sen

 8. Mr. P. D. Palsule

 9. Mrs. Vipra Shetty

 10. Mrs. Lissy Babu

 11. Mrs. Anju Pabby

 12. Mrs. Namrata Sharma

 13. Mrs. Deepa Warrier

 14. Mrs. Sarita Mhatre

 15. Mrs. Sujata Tare

 16. Mrs. Anita Thakur

 17. Mrs. Archana M.D.

 18. Mrs. Priya Prashant

 19. Mrs. Megha Pawar

 20. Mr. Pankaj Mishra

 21. Mrs. Bhavana Thakur

 22. Mrs. Hemangi Sawant

 23. Mr. Pravin Baviskar

 24. Mr. Manish Patil

 25. Mrs. Sabira Shaikh

 26. Mr. Yogesh Sambare

 27. Mrs. Shini Anilkumar

 28. Mrs. Pragati Mhatre

 29. Mrs. Archana S. Deshmukh

 30. Mr. Alpesh Patil

 31. Mrs. Vidyavati Gupta

 32. Mrs. Priyanka Vaidya

 33. Mrs. Sheetal Dhiware

 34. Mrs. Shalini Sawant

 35. Mrs. Namrata Patil

 36. Mrs. Preeti Patil

 37. Mrs. Sangeeta Bhoir

 38. Mr. Kishor Warkhande

 39. Mrs. Komal Wade

 40. Mrs. Laxmi Thayyil

 41. Miss. Jignesha Patil

 42. Mr. Vijay Chauhan

 43. Mrs. Manisha Chavan

 44. Mrs. Aarzoobanu Shaikh

 45. Mrs. Poulami Das.

 46. Mrs. Sheetal Wankhede


Higher Secondary Department

Name

 1. Mr. Sunil Kinge (Supervisor)

 2. Mrs. Linda George

 3. Mrs. Bindu Baburajan

 4. Mrs. Vaibhavi Sane

 5. Mr. Vijayanand Warrier

 6. Mrs. Parviz Bari

 7. Mrs. Smita Joshi

 8. Mrs. Sunanda Shinde

 9. Mr. Chetan Patil

 10. Mrs. Suvidnya Sathe

 11. Mrs. Dhanya Vasudevan

 12. Mrs. Pallavi Patil

 13. Mrs. Sarita Jayakumar

 14. Mrs. Lathika Venugopal

 15. Mrs. Renuka Panicker

 16. Mr. Nitin Kande

 17. Mrs. Nivedita Sharma

 18. Mr. Vipul Patil

 19. Mrs. Deepti Joshi

 20. Mrs. Sara Gawandi

 21. Ms. Rupali Debnath

 22. Mr. Tushar Baviskar

 23. Miss. Priyanka Banerjee

 24. Mrs. Nita Malavi

 25. Mrs. Shubhangi Kadbane

 26. Mrs. Aditi Mhatre